About

Marly looks for the unusual in the ordinary such as a view from the car, a bar of soap in the bathroom or the light shining on a forest trail. In her paintings and drawings she makes her immediate surroundings as personal as possible

The reality we perceive has an invisible side that conceals its essence. It is precisely this invisible side that she tries to express by navigating between recognizability and abstraction, reality and interpretation.

In her landscapes and seascapes we feel the intensity with which Marly perceives and experiences. Details such as colors and shapes that do not matter are left out and what remains are trees, forests, skies and waves that do not so much represent reality as evoke a certain feeling.

More to physical reality, Marly is interested in how the outside world expresses an inner world of experience. She weaves personal memories and experiences into her still lifes, interiors and landscapes, creating a sense of personal connection that invites viewers to explore their own emotional landscapes. The painterly gesture is key here.

Marly zoekt het ongewone in het gewone zoals een uitzicht vanuit de auto, een zeepje in de badkamer of de lichtval op een bospad. In haar schilderijen en tekeningen maakt ze haar directe omgeving zo persoonlijk mogelijk.

De werkelijkheid die je waarneemt kent een onzichtbare kant die de essentie ervan verhult. Juist dat onzichtbare probeert ze uit te drukken door te laveren tussen herkenbaarheid en abstractie, realiteit en interpretatie.

In haar landschappen en zeegezichten voelen we de intensiteit waarmee ze waarneemt en ervaart. Details als kleuren en vormen die er niet toe doen worden weggelaten en wat overblijft zijn bomen, bossen, luchten en golven die niet zozeer de werkelijkheid weergeven als wel een bepaald gevoel oproepen.

Meer nog om de fysieke realiteit is Marly geïnteresseerd in de wijze waarop de buitenwereld uitdrukking geeft aan een innerlijke belevingswereld. Ze verweeft persoonlijke herinneringen en ervaringen in haar stillevens, interieurs en landschappen waardoor er een gevoel van persoonlijke verbondenheid ontstaat die kijkers uitnodigt om hun eigen emotionele landschappen te verkennen. Het schilderkundige gebaar is hier van groot belang.

Tekst Manuela Klerkx

.

Krantenartikelen

Trouw, Zaterdag 24 oktober 2020