About

Marly Hendricks (b.1963 in The Netherlands) completed her studies at the Amsterdam School of Fine Arts in 1989. She currently works as a visual artist in Amsterdam, focusing primarily on painting, drawing, and illustration. Rather than being lost in her own thoughts, she immerses herself in her surroundings, always observing and engaging with them.

Hendricks seeks to portray her environment as she experiences it, with a particular emphasis on the everyday and mundane aspects of life. She recognizes that the starkness of reality can sometimes obscure the intangible essence, the unsayable. Her artwork strives to capture and convey these elusive elements. While observation serves as her foundation, she skillfully balances recognizability with abstraction, openness, and interpretation when painting or drawing. Attention to detail and precision are paramount in her creative process. She aims for simplicity, eliminating any unnecessary distractions or “noise” from her compositions.

In her work, Hendricks often chooses to depict specific details, which simultaneously serve as memories of the complete image. This intimate approach aligns with the inherent intimacy and slowness of the drawing technique. Particularly in our fast-paced world, she values the meditative quality and unhurried pace of drawing. It allows her to fully immerse herself in the subject and capture its essence.

Above all, Hendricks’ art delves into an inner landscape rooted in reality but intertwined with memories and universal experiences. Her work resonates with a sense of personal connection and invites viewers to explore their own emotional landscapes.

(Text Circle Foundation)

Marly Hendricks (1963 in Nederland) voltooide haar studie aan de Amsterdamse Hogeschool voor Beeldende Kunsten in 1989. Sindsdien werkt ze als beeldend kunstenaar in Amsterdam, waarbij ze zich vooral richt op schilderen, tekenen en illustreren.

Zij probeert haar omgeving vast te leggen zoals zij die ervaart, met een bijzondere nadruk op haar directe omgeving en de alledaagse aspecten van het leven. Terwijl observatie haar basis vormt, balanceert ze vakkundig tussen herkenbaarheid en abstractie, openheid en interpretatie bij het schilderen of tekenen. Aandacht voor detail en precisie staan voorop in haar creatieve proces. Ze streeft naar eenvoud en elimineert onnodige afleiding of ‘ruis’ uit haar composities.

Ze kiest er in haar werk vaak voor om specifieke details weer te geven, die tegelijkertijd dienen als herinnering aan het totaalbeeld. Deze intieme benadering sluit aan bij de inherente intimiteit en traagheid van de tekentechniek. Vooral in onze snelle wereld waardeert ze de meditatieve kwaliteit en het ongehaaste tempo van tekenen. Het stelt haar in staat zich volledig in het onderwerp te verdiepen en de essentie ervan vast te leggen.

Bovenal duikt Hendricks’ kunst in een innerlijk landschap, geworteld in de werkelijkheid en verweven met herinneringen. Haar werk resoneert met een gevoel van persoonlijke verbondenheid en nodigt kijkers uit om hun eigen emotionele landschappen te verkennen.

Vrij vertaald uit een tekst van Myrina Tunberg Georgiou, director Circle Foundation of the Arts over Marly Hendricks

.

Krantenartikelen

Trouw, Zaterdag 24 oktober 2020